publicerad: 2021  
kommunalskatt kommunal­skatten kommunal­skatter
kom·mun·al|­skatt·en
substantiv
kommuna`lskatt
skatt som ut­går till kommunen
de flyttade till för­orten bl.a. för att minska sin kommunal­skatt; kommunal­skatten är proportionell mot in­komsten i mot­sats till den statliga skatten
belagt sedan 1846