publicerad: 2021  
kommunalpamp kommunal­pampen kommunal­pampar
kom·mun·al|­pamp·en
substantiv
kommuna`lpamp
något ned­sättande kommunal­politiker med stort in­flytande och ibland med tendenser till makt­fullkomlighet
belagt sedan 1911