publicerad: 2021  
kompaktskiva kompaktskivan kompaktskivor
kom·pakt|­skiv·an
substantiv
kompak`tskiva
för­hållandevis liten, informations­tät skiva vars lagrade ljud åter­ges digitalt med hjälp av en laserstråle
äv. om liknande skiva med lagrade texter el. bilder som (via läsare) kan visas på en bild­skärm
belagt sedan 1983; efter engelska compact disc