publicerad: 2021  
kompaktbil kompakt­bilen kompakt­bilar
kom·pakt|­bil·en
substantiv
kompak`tbil
person­bil som är för­hållandevis rymlig in­uti
en kompakt­bil för sju personer
belagt sedan 1960