publicerad: 2021  
komparation komparationen komparationer
kom·par·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 jäm­förande studium
komparation (av något) (med något) komparation (av några)
belagt sedan 1625; av lat. compara´tio med samma betydelse; till komparera
2 det att komparera adjektiv el. adverb, i positiv, komparativ och superlativ
komparationsändelse
komparation (av något)
komparation med "mer" och "mest"
belagt sedan 1807