publicerad: 2021  
kompilation kompilationen kompilationer
kom·pil·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
något ned­sättande det att kompilera
kompilation (av något)
ofta äv. om den resulterande samman­ställningen
belagt sedan 1687