publicerad: 2021  
komp kompet, plural komp, bestämd plural kompen
komp·et
substantiv
[kåm´p]
1 var­dagligt musikaliskt ackompanjemang
kompgitarr
komp (till något)
kompet av bas, trummor och piano
äv. om mot­svarande musiker
hon sjöng och tv-programmets hus­band ut­gjorde komp
belagt sedan 1934; till ackompanjemang
2 var­dagligt kompensation
kompledighet
komp (för något/sats)
komp (för något)
komp (för sats)
belagt åtm. sedan 1970-talet; kort­form av kompensation