publicerad: 2021  
komplicera komplicerade komplicerat
verb
komplice´ra
göra in­vecklad och där­igenom svår att förstå
komplicera något
de nya bestämmelserna komplicerar små­företagarnas arbete; hans in­lägg tenderade att komplicera diskussionen
äv. in­skränkt göra svårare
arv­skiftet komplicerades av att det fanns flera olika testamenten
belagt sedan 1845; av lat. complica´re 'veckla ihop; göra in­vecklad'; jfr ur­sprung till applicera, explicera, pli, plissera
komplicerakomplicerande, komplicering, komplikation