publicerad: 2021  
konditionalis bestämd form konditionalis, utrum
kond·it·ion·al·is
substantiv
[-a`l-] äv. [-a´l-]
en verbform som an­ger det som skulle ske under vissa förut­sättningar före­kommande i vissa språk (inte svenska)
i svenskan äv. om en konstruktions­typ (fras) med samma funktion
i ut­trycket "han skulle ha kommit" finns ett exempel på konditionalis
belagt sedan 1820; se ur­sprung till kondition