publicerad: 2021  
konferens konferensen konferenser
kon·fer·ens·en
substantiv
[-en´s] el. [-aŋ´s]
samman­komst för formell diskussion av vissa sak­frågor
konferensbord; konferensrum
(på/under/vid) konferensen
() konferensen
(under) konferensen
(vid) konferensen
en konferens (om någon/något/sats)
en konferens (om någon)
en konferens (om något)
en konferens (om sats)
sitta i konferens
spec. om större samman­komst med före­drag i bestämda ämnen
konferenshotell; nedrustningskonferens
åka på konferens; konferensens öppnande; en konferens på temat "En ny arbets­värld"
äv. något ut­vidgat
belagt sedan 1560; av franska conférence med samma betydelse; till konferera