publicerad: 2021  
kongress kongressen kongresser
kon·gress·en
substantiv
[kåŋgres´]
1 större samman­komst för diskussion och beslut särsk. politisk, facklig el. vetenskaplig
kongressbeslut; kongressdeltagare; kongresshall; fredskongress; partikongress
(på/under/vid) kongressen
() kongressen
(under) kongressen
(vid) kongressen
en internationell kongress; en vetenskaplig kongress; kongressen enades om ett ut­talande
förr sär­skilt om samman­komst med olika nationers representanter
Wienkongressen
belagt sedan 1644; av lat. congress´us 'samman­träffande; samman­träde'; jfr ur­sprung till ingress, progress, regress; besläktat med grad 1
2 vanligen bestämd form sing. folkrepresentation särsk. i USA
kongressledamot
den amerikanska kongressen har två kammare, senaten och representant­huset
belagt sedan 1784; av engelska congress; till kongress 1