publicerad: 2021  
kongregationalism kongregationalismen
kon·greg·at·ion·al·ism·en
substantiv
[kåŋgrega∫onalis´m]
en riktning som hävdar de en­skilda församlingarnas oberoende gent­emot kyrklig och statlig över­höghet särsk. in­om fri­kyrkor i Stor­britannien och USA
belagt sedan 1912