publicerad: 2021  
konserv konserven konserver
kon·serv·en
substantiv
konser´v
ofta plur. livs­medel som behandlats och förpackats för lång håll­barhet mest i bleck- el. glasburk; ofta an­sedd som enklare föda
konservindustri; helkonserv; sillkonserv
i dag blir det bara konserver till mid­dag
belagt sedan 1871; till konservera