publicerad: 2021  
konsol konsolen konsoler
kon·sol·en
substantiv
[-sål´] el. [-så´l]
1 fram­skjutande smalt stöd ut­gående från vägg eller dylikt; för gardin­stång, bok­hylla etc.
konsolbord; konsolskåp; väggkonsol
äv. om liknande an­ordning för större byggnads­konstruktioner
konsolbalk; konsolbro
belagt sedan 1874; av franska console med samma betydelse, till sole 'bjälke'
2 spelkonsol
konsolspel
belagt sedan 1990