publicerad: 2021  
konsolidera konsoliderade konsoliderat
verb
konsolide´ra
säkra genom att förbättra den inre strukturen mest abstrakt
någon konsoliderar något
konsolidera sin makt; ut­nyttja segern och konsolidera ställningarna; ledningens ställning har konsoliderats
spec. förstärka den ekonomiska ställningen (för visst före­tag) genom ökning av aktie­kapitalet, omvandling av kort­fristiga skulder till lång­fristiga m.m.
belagt sedan 1664; av lat. consolida´re 'göra fast; stärka', till sol´idus 'fast; stark'; jfr ur­sprung till solid
konsoliderakonsoliderande, konsolidering