publicerad: 2021  
åkare åkaren, plural åkare, bestämd plural åkarna
åk·ar·en
substantiv
å`kare
1 person som driver transport­företag i större el. (ofta) mindre skala
JFR åkeri
transporterna ut­fördes av lokala åkare
belagt sedan 1433 (Stockholms Stads Jordebok 1420–1474); fornsvenska akare
2 ofta i sammansättn. person som åker särsk. i tävling; vanligen i motor­fordon el. på snö el. is
konståkare; kälkåkare; motionsåkare; skidåkare; utförsåkare
en backe för både turister och avancerade åkare
belagt sedan 1900