publicerad: 2021  
konsulat konsulatet, plural konsulat, bestämd plural konsulaten
kon·sul·at·et
substantiv
konsula´t
typ av statlig representation i ut­landet med upp­gifter särsk. på handels- och sjö­farts­området samt beträffande passviseringar och dylikt
hon förnyade sitt pass på konsulatet; han fick resa hem på konsulatets bekostnad
äv. om mot­svarande lokal
julfesten på konsulatet
belagt sedan 1734; av lat. consula´tus 'konsuls ämbete'