publicerad: 2021  
kontrollbord kontroll­bordet, plural kontroll­bord, bestämd plural kontroll­borden
kont·roll|­bord·et
substantiv
[-rål`-]
instrument­panel med vars hjälp större teknisk an­läggning kontrolleras
på kontroll­bordet i telefon­växeln blinkade små lampor
belagt sedan 1950