publicerad: 2021  
kontrollera kontrollerade kontrollerat
verb
kontrolle´ra
1 under­söka (något) för att fast­ställa att allt är i sin ordning
SYN. kolla JFR granska
någon kontrollerar något/sats
någon kontrollerar något
någon kontrollerar sats
kontrollera biljetternas giltighet; kontrollera upp­gifternas riktighet; kontrollera sin frisyr i spegeln; kontrollera olje­nivån i motorn; han kontrollerade adressen igen; kontrollera att elden är släckt
belagt sedan 1633
2 (ha möjlighet att) styra särsk. genom utövning av till­delad eller själv­tagen makt
någon kontrollerar någon/något
någon kontrollerar någon
någon kontrollerar något
bankerna kontrollerar stora delar av närings­livet; armén kontrollerade större delen av landet
äv. med av­seende på en­staka före­teelse
han klarade inte av att kontrollera skidorna på de brantaste ställena
spec. med av­seende på eget beteende eller dylikt
inte kunna kontrollera sina känslor
belagt sedan 1929; till kontroll
kontrollerakontrollerande, kontrollering, kontroll