publicerad: 2021  
kopiera kopierade kopierat
verb
kopie´ra
göra kopia av visst före­mål etc.
någon kopierar något
kopiera en nyckel; kopiera ett band; kopiera en målning
spec. med av­seende på text (i kopiator)
han kopierade betyget och fick det bevittnat
spec. äv. över­föra (bild) från film till papper
äv. bildligt försöka efter­likna
någon kopierar någon
hon kopierade hans gester; han försökte kopiera sin idol i klädsel och upp­trädande
belagt sedan 1556; jfr fornsvenska exkopiera 'kopiera'; till kopia
kopierakopierande, kopiering