publicerad: 2021  
kopia kopian kopior
kopi·an
substantiv
kopi`a
före­mål som har samma ut­seende och storlek som ett annat före­mål och är av­bildat efter det
en kopia (av någon/något)
en kopia (av någon)
en kopia (av något)
en trogen kopia; en exakt kopia; en billig kopia; ta en kopia av nyckeln; en liten kopia av ett etruskiskt lejon
spec. om av­bildning av text
orderkopia
ta en kopia av brevet
spec. äv. om fotografisk av­bildning från film till papper
kopiepapper; papperskopia
äv. bildligt någon/något som (till stor del) har samma egenskaper som någon annan el. något annat
hon är en exakt kopia av sin far
ibland ned­sättande, med fram­hävande av osjälvständighet
han är bara en blek kopia av sin läro­mästare
belagt sedan 1505 (brev från riddaren Erik Turesson i finska Viborg till Svante Nilsson (Grönblad)); fornsvenska kopie; av medeltidslat. co´pia 'av­skrift', av lat. co´pia 'förråd; över­flöd'
Vi föds som original, men vi dör som kopior. Efter en formulering (1759) av den engelske författaren Edward Young