publicerad: 2021  
1kors korset, plural kors, bestämd plural korsen
kors·et
substantiv
[kårs´]
1 en symmetrisk figur där en rät linje ligger vinkel­rätt över en annan rät linje
korsmönster; korsstygn
(i) kors
ett rött kors på vit botten
ibland om mitt­delen av så­dan figur (vanligen med spec. funktion)
ibland äv. om före­mål med denna form vanligen i sammansättn.
sär­skilt om ett forn­tida straff­redskap med liknande form (eg. T-form)
korsfästning
Kristus på korset
ofta om tecken med denna form som symbol för något, sär­skilt för kristendomen el. för döden
gravkors; malteserkors; ordenskors
mass­gravarnas vita kors
äv. om liknande tecken (♯) som inne­bär att en ton ska höjas ett halvt steg
äv. med mera tanke på formen än figuren el. före­målet
lägga benen i kors
bära sitt kors ur­sprungligen biblisktut­härda sitt lidandehon har varit sjuk länge men bär än­då tåligt sitt kors
inte lägga två strån i kors för någon/något se strå
kors i taket ut­tryck för positiv förvåning: kors i taket – i dag är det soligt ute!
krypa till korset öd­mjuka sigkvälls­tidningens chef­redaktör fick krypa till korset och erkänna att man hade publicerat fel­aktiga upp­gifter
med armarna i kors se arm
se i kors skelahan såg i kors av trötthet
belagt sedan 1000-talet (runsten, Sorunda, Södermanland (Sveriges runinskrifter)); runform krus, fornsvenska kors (jfr sv. dial. kross); ur lat. crux´ 'kors'; jfr ur­sprung till krucifix, krux, 1kryss!!
2 del av bålen över bäcken och svans­kotor hos ryggrads­djur
äv. om mot­svarande del hos människa i sammansättn.
belagt sedan ca 1640
2kors
adverb
[kårs´]
kors och tvärs i alla möjliga riktningarviken var full av jollar som seglade kors och tvärs; på alla hjärtans dag sänds kort och hjärt­formade choklad­kartonger kors och tvärs över världen
belagt sedan 1834
3kors
interjektion
[kårs´]
var­dagligt detta var oväntat! ett milt kraft­uttryck
JFR oj
kors, är du redan till­baka!?; kors i all sin dar!; kors i jösse namn!
belagt sedan 1645