publicerad: 2021  
korståg kors­tåget, plural kors­tåg, bestämd plural kors­tågen
kors|­tåg·et
substantiv
[kårs`-]
historiskt ett stort kristet krigs­företag mot den muslimska världen under medel­tiden officiellt för att åter­erövra Jerusalem
ett korståg (för/mot någon/något)
ett korståg (för någon)
ett korståg (för något)
ett korståg (mot någon)
ett korståg (mot något)
äv. bildligt ibland ironiskt stor kampanj i (före­givet) gott syfte
korstågsanda
ett kors­tåg mot narkotikan; ett kors­tåg mot terrorismen
belagt sedan 1772