publicerad: 2021  
korsväg kors­vägen kors­vägar
kors|­väg·en
substantiv
[kårs`-]
ställe där en väg korsar en annan
vid kors­vägen ska ni ta till vänster
äv. bildligt
Öster­rike – kulturernas kors­väg
belagt sedan 1608