publicerad: 2021  
kortfattad kortfattat kortfattade
kort|­fatt·ad
adjektiv
[kårt`-]
som ut­trycks med få ord om yttrande, text eller dylikt
MOTSATS utförlig JFR summarisk
en kort­fattad in­ledning; en kort­fattad instruktion; en kort­fattad över­sikt; en kort­fattad resumé
ibland äv. om person
talaren var före­dömligt kort­fattad
belagt sedan 1702