publicerad: 2021  
kran kranen kranar
kran·en
substantiv
1 rör­formad an­ordning för reglering av flödet genom rör­ledning från en behållare el. ett större rör­system för vätska el. gas
blandarkran; gaskran; vattenkran; ölkran
öppna kranen; stänga kranen; vrida åt kranen; det droppade ur kranen; gästerna av­råddes från att dricka vatten från kranen
äv. om den vridbara del som öppnar an­ordningen
JFR kik
vrida på kranarna
belagt sedan 1778; av lågtyska kran, tyska Kran med samma betydelse; samma ord som lågtyska krane, tyska Kranich 'trana' (an­ordningen liknar fågelns hals och näbb); jfr ur­sprung till trana
2 förar­manövrerad an­ordning för lyftning och förflyttning av tyngre gods ofta med möjlighet till rörelse i längd- el. sid­led, ofta i en hamn el. på ett bygge
kranförare; kranmaskinist; byggnadskran; lastkran; lyftkran; traverskran
belagt sedan 1545
3 var­dagligt (stor) näsa
belagt sedan 1905