publicerad: 2021  
kranbalk kran­balken kran­balkar
kran|­balk·en
substantiv
kra`nbalk
mest historiskt ut­skjutande del på ömse sidor om bogen på (äldre) far­tyg för upplyftning av ankare
belagt sedan 1691