publicerad: 2021  
krater kratern kratrar
kratr·ar
substantiv
kra´ter
1 större tratt­formig hålighet på ytan av jorden el. annan himla­kropp
spec. större tratt­formig hålighet i toppen av en vulkan
vulkankrater
belagt sedan 1774; via tyska, lat. av grek. krate´r 'skål; krater'
2 typ av större kärl med vid öppning vanlig i antikens Grek­land
belagt sedan 1819