publicerad: 2021  
kritiker kritikern, plural kritiker
krit·ik·ern
substantiv
kri´tiker
1 person som an­griper någon/något genom att ut­peka miss­tag eller felaktigheter vanligen till­fälligt
en kritiker (av någon/något)
en kritiker (av någon)
en kritiker (av något)
en hård kritiker; en arg kritiker; blidka sina kritiker; genom omarbetningen av förslaget hoppas regeringen ha lugnat sina kritiker
belagt sedan 1703; av tyska Kritiker med samma betydelse; se ur­sprung till kritisk
2 person som yrkes­mässigt ut­för värderande granskning mest av konstnärlig verksamhet eller dylikt
filmkritiker; teaterkritiker
en insikts­full kritiker; en mag­sur kritiker; romanen blev sågad av kritikerna
belagt sedan ca 1740