publicerad: 2021  
kroppsbyggnad kropps­byggnaden
kropps|­bygg·nad·en
substantiv
[kråp`s-]
proportioner mellan längd och tjocklek hos lemmar och bål hos (mänsklig) kropp; i fråga om synlig muskel­massa, ben­stomme eller dylikt
normal kropps­byggnad; grov kropps­byggnad; bröderna hade samma längd och kropps­byggnad
belagt sedan 1761