publicerad: 2021  
kroppshydda kroppshyddan kroppshyddor
kropps|­hydd·an
substantiv
[kråp`s-]
(stor och tung) mänsklig kropp
en omfångs­rik kropps­hydda; en väldig kropps­hydda; stolen brakade ihop under hans enorma kropps­hydda
belagt sedan 1835; trol. urspr. om kroppen som själens boning