publicerad: 2021  
kryssa kryssade kryssat
verb
kryss`a
1 märka med kryss
någon kryssar (i/på något)
någon kryssar (i något)
någon kryssar (något)
det gäller att kryssa i rätt ruta
spec. äv. i sam­band med val, för att välja en viss kandidat
någon kryssar någon
hon kryssade kandidat nummer två på val­sedeln
belagt sedan 1931; av lågtyska krüzen, nederländska kruisen med samma betydelse; till 1kryss!!
2 ibland med partikel som an­ger rörelseriktning, sär­skiltfram segla i sick­sack mot vinden
någon/något kryssar (någonstans)
någon kryssar (någonstans)
något kryssar (någonstans)
någon/något kryssar (fram) mellan några
någon kryssar (fram) mellan några
något kryssar (fram) mellan några
de gick utom­skärs i stället för att kryssa mellan öarna; han fort­satte att kryssa medan de andra satte på motorerna
äv. bildligt, spec. resa om­kring i båt
kryssa i Medelhavet
spec. äv. förflytta sig i sick­sack
servitören kryssade fram mellan borden
spec. äv. abstrakt, ofta med negativ bi­betydelse
partiet kryssade från kompromiss till kompromiss; hennes till­varo kryssade från den ena krisen till den andra
belagt sedan 1823
kryssakryssande, kryssning