publicerad: 2021  
kryssare kryssaren, plural kryssare, bestämd plural kryssarna
kryss·ar·en
substantiv
kryss`are
1 typ av större, snabbgående, starkt bestyckat krigs­fartyg
luftvärnskryssare; pansarkryssare; robotkryssare; slagkryssare
den svenska lätta kryssaren Göta Lejon
belagt sedan 1882
2 större segel- eller motor­båt
havskryssare; livräddningskryssare; skärgårdskryssare; tullkryssare
belagt sedan 1897