publicerad: 2021  
kungaförsäkran bestämd form kunga­försäkran, utrum
kunga|­för·säkr·an
substantiv
kung`aförsäkran
historiskt sär­skild ut­fästelse som gavs av en kung vid tron­tillträdet och som i Sverige er­satte den tidigare kunga­eden
belagt sedan 1756