publicerad: 2021  
kungöra kungjorde kungjort, presens kungör
verb
kun`göra
officiellt tillkänna­ge
någon kungör något/sats
någon kungör något
någon kungör sats
namnen på årets Nobelpristagare i litteratur kun­görs nästa tors­dag; han väntas snart kun­göra sin av­gång
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska kungöra, till kunder 'kunnig; känd'; nära besläktat med kunna; jfr ur­sprung till avkunna, förkunna, kund
kungörakungörande, kungörelse