publicerad: 2021  
kurativ kurativt kurativa
kur·at·iv
adjektiv
[ku´-] el. [-i´v]
som har botande effekt särsk. i psykologiska el. sociala samman­hang
kurativ behandling
belagt sedan 1822; till kurera