publicerad: 2021  
kurator kuratorn kuratorer
substantiv
kura`tor
1 (titel för) person som yrkes­mässigt ger råd och hjälp i sociala frågor an­ställd t.ex. på sjuk­hus, i skola el. in­om social­förvaltningen
skolkurator; socialkurator
få hjälp av en kurator
belagt sedan 1920; av lat. cura´tor 'vårdare'; till kurera
2 (titel för) främsta tjänste­man i studentnation vid ett universitet
nationskurator
belagt sedan 1703
3 person som skapar konstnärlig ut­ställning med av­seende på dess tema, aktuella konstnärer m.m. vanligen som fri­lans
SYN. curator JFR intendent
utställningskurator
belagt sedan 1995; av engelska curator med samma betydelse