publicerad: 2021  
kurort kur­orten kur­orter
kur|­ort·en
substantiv
ku`rort
ort där hälso- och sjuk­vård ges i an­slutning till någon natur­tillgång t.ex. ren luft el. mineralkälla
han vistades minst en månad om året på kur­ort för sina dåliga luft­rör; Medevi och andra svenska kur­orter
belagt sedan 1840