publicerad: 2021  
kuva kuvade kuvat
verb
ku`va
tvinga till under­kastelse
någon kuvar någon/något
någon kuvar någon
någon kuvar något
rebellerna retirerade men kuvades aldrig riktigt
äv. slå ner
kuva ett upp­ror
äv. bildligt
kuva sina lustar
belagt sedan 1734; jfr no. kuva 'trycka ner; pressa samman'; trol. till sv., no. dial. kuv 'mindre hö­stack'
kuvakuvande, kuvning