publicerad: 2021  
kutting kuttingen kuttingar
kutt·ing·en
substantiv
kutt`ing
dialektalt mindre (trä)tunna för förvaring av fisk, sprit eller dylikt
JFR kagge
vända på kuttingen an­lägga ett mot­satt perspektivskolan har vänt på kuttingen och där­igenom fått färre vanliga läro­salar men betydligt fler grupp­rum
belagt sedan 1815; trol. bildat till kotte