publicerad: 2021  
kvadrat kvadraten kvadrater
kvadr·at·en
substantiv
kvadra´t
1 en regel­bunden fyrsidig figur där alla vinklar är räta och alla sidor lika långa
JFR kub 1
en kvadrat med sidan 5 cm har arean 25 cm2
äv. om före­mål av ung. denna form
fönstrens lysande kvadrater; en upp­sågad kvadrat i isen
ibland äv. kvadratmeter
en lägenhet på 80 kvadrat
belagt sedan 1664; av lat. quadra´tum med samma betydelse, till qua´drus 'fyr­kantig'; besläktat med 1fyra!!; jfr även eskader, kader, skvadron
2 produkt som upp­kommer när ett tal multipliceras med sig självt
något i kvadrat kvadraten (något)
kvadraten på 4 är 16; 2 i kvadrat är 4; 9 är en jämn kvadrat
äv. i förstärkande ut­tryck
det är van­sinne i kvadrat att köpa nu när priserna är som högst
belagt sedan 1584