publicerad: 2021  
kvarn kvarnen kvarnar
kvarn·en
substantiv
kva´rn
an­läggning för malning av spann­mål särsk. om äldre an­läggning som drivs av vatten el. vind
JFR mala 1
skvaltkvarn; valskvarn; vattenkvarn; väderkvarn; ångkvarn
äv. om hushålls­apparat för malning av olika livs­medel eller dylikt vanligen i sammansättn.
äv. bildligt med ton­vikt på ständigt åter­kommande, långsam, nedbrytande rörelse eller dylikt
byråkratins kvarnar mal långsamt
få vatten på sin kvarn se vatten
först till kvarn (får först mala) det lönar sig att komma före andraan­talet biljetter är begränsat så det är principen först till kvarn som gäller
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska kvärn, kvarn; gemensamt germanskt ord, urspr. 'kvarn­sten; handkvarn'