publicerad: 2021  
riksåklagare riks­åklagaren, plural riks­åklagare, bestämd plural riksåklagarna
riks|­å·klag·ar·en
substantiv
rik`såklagare
vanligen bestämd form sing. och med versal (titel för) chef för högsta åklagar­myndigheten i landet
riksåklagarämbetet
belagt sedan 1936