publicerad: 2021  
kvasi-
förled
kva`si-
ned­sättande som försöker eller ser ut att vara (något) men i verkligheten inte håller måttet
JFR pseudo-
kvasifilosofi; kvasilitterär; kvasireligiös
belagt sedan ca 1840; av lat. quas´i 'lik­som; så­som; nästan'