publicerad: 2021  
1kvass kvassen kvassar
kvass·en
substantiv
fiske­båt med sump för förvaring av levande fisk
belagt sedan 1885; av lågtyska quase, quatz(e) med samma betydelse; trol. besläktat med sv. dial. kvasa, kvaska 'plaska; skvalpa'
2kvass kvassen
kvass·en
substantiv
typ av syrlig, svagt alkohol­haltig dryck populär i Ryss­land och Polen
brödkvass
belagt sedan 1669; av ry. kvas 'jäst dricka; syra; sur­deg'; besläktat med lat. ca´seus 'ost'; jfr ur­sprung till potkes