publicerad: 2021  
kvitto kvittot kvitton
kvitto·na
substantiv
kvitt`o
skriftligt bevis på att något betalats
kvitto (något)
skrivet kvitto; begära kvitto; skriva ut ett kvitto; spara kvittot; han ville ha kvitto på det inbetalade beloppet; man kan få ersättning för sina kostnader mot upp­visande av kvitto
spec. i sam­band med till­fälligt arbete, med an­tydan om skatte­fusk
vill du ha det med eller utan kvitto; med kvitto blir det ungefär dubbelt så dyrt
äv. beträffande (värde)före­mål i stället för pengar avlämnings- eller mottagnings­bevis
bagagekvitto; pantkvitto
äv. bildligt tecken, bevis
tre raka segrar – ett kvitto på att laget är på rätt väg
belagt sedan 1527; kort­form av fornsvenska kvittobref; av lågtyska quitebref med samma betydelse; till 1kvitt!! med an­slutning till konto, netto m.fl.