publicerad: 2021  
kvorum ingen böjning
substantiv
kvo´rum el. kvo`rum
det att vara beslutsför
kvorumregel
upp­nå kvorum
regler om kvorum finns i föreningens stadgar; en princip för att kvorum ska an­ses vara upp­nått är att minst hälften av de röst­berättigade del­tar i om­röstningen
belagt sedan 1928