publicerad: 2021  
kälkborgare kälk­borgaren, plural kälk­borgare, bestämd plural kälkborgarna
kälk|­borg·ar·en
substantiv
käl`kborgare
små­borgerlig och in­skränkt person
kälkborgaranda
belagt sedan 1750; trol. samman­dragning av Kälkestadsborgare, till det fingerade namnet Kälkestad, i äldre tid lik­tydigt med det nu­tida Grönköping