publicerad: 2021  
triangulering trianguleringen
tri·angul·er·ing·en
substantiv
[-aŋgule´-]
bestämning av punkters läge på jorden genom mätning av av­stånd och vinklar i trianglar på jord­ytan
triangulering (av något)
äv. ut­vidgat in­om politik skapande av ny stånd­punkt med in­slag både av mot­ståndarens och av egen tidigare stånd­punkt
äv. in­om vissa vetenskaper under­sökning med hjälp av flera olika metoder, teorier m.m.
teoritriangulering; källtriangulering; observatörstriangulering
belagt sedan 1819