publicerad: 2021  
känna sig kände känt, presens känner
verb
känn`a sig
upp­leva sitt kroppsliga till­stånd på visst sätt
JFR 1
någon känner sig adj någon känner sig som någon
känna sig illa­mående; känna sig trött
äv. i fråga om själsligt till­stånd
känna sig ledsen; känna sig upp­rymd; känna sig älskad; känna sig som en främling
känna sig som en annan/ny människa känna sig förnyadefter en veckas semester vid Medelhavet kände hon sig som en annan människa
belagt sedan 1830
känna sigkänsla